Course

Niitvälja is the home of Estonian golf – Just 30 km outside of Tallinn, our course has become synonymous with golf in the country over the years.

Park Course

The 18-hole Park course is characterised first and foremost by its natural features, including its untouched forests and abundance of water – all of which guarantee an unforgettable golfing experience. The jewel in the crown of the course is the Par-5 15th hole, which ends on a floating green that players have named the ‘island of tears’. Niitvälja has been the home of the Estonian championships for many years and has also played host to a number of international tournaments.

Andrew Marshall / European Tour player: “Niitvälja reminds me of the new Marquess course at the Woburn Golf Club in England, where the 2015 British Masters and 2016 Women’s British Open were held. The last nine holes at Niitvälja with their gorgeous pine trees are truly special, not only in terms of how they look, but also how they play.”

Welcome to the home of Estonian golf

 

Kohalikud reeglid
 • Aut (Reegel 27) – pall mänguruumist väljas (out of bounds) on tähistatud valgete vaiadega ja / või valge joonega ning aiapostidega 4. raja vasakul servas ja 13. raja paremal ääres. Kui aut on korraga tähistatud nii vaiade ja joonega, siis audi piiri näitab joon.
 • Veetakistus (Reegel 26) – veetakistus on tähistatud kollaste ja külgveetakistus punaste tähistega. Veetakistuse piir on tähiste väljakupoolne serv.
 • Teisaldatav tehislik takistus (Reegel 24-1) – bunkrites olevad kivid ja käbid, suunaviidad, kaugusmärgid (punane 100m, kollane 150m, sinine 200m – kaugused on mõõdetud griini keskele),
 • Teisaldamatud tehislikud takistused (Reegel 24-2) – ehitatud teed, kaevud, pingid, avalöögiala tähised, punased ja kollased veetakistuse tähised (va. siis, kui pall asub veealas), sprinklerite kaaned, 15. raja saare puidust piire ja territooriumi ümbritsev võrkaed (va. aiapostid).
 • Remondiala (Reegel 25) – I Remondiala (ground under repair) on tähistatud siniste vaiadega või joonega. II Remondiala, kus mängimine on keelatud, on tähistatud sini-valgete vaiadega. III Remondiala, kus mängimine on keelatud, on kõik väljakul asuvad sipelgapesad ja lillepeenrad.
 • Kaugusemõõtjad – lubatud on kasutada seadmeid, mis mõõdavad ainult kaugust.
 • Kohalike reeglite rikkumine – rajamängus: raja kaotus; löögimängus: kaks lööki
Väljaku kasutamise kord

VÄLJAKU KASUTAMISE KORD

Niitvälja Golfi missiooniks on lisada elule positiivseid emotsioone, nende tagamiseks kehtib golfikeskuse territooriumil alljärgnev väljaku kasutamise ja käitumise kord:

1. Üldised nõuded

Golfiväljaku klient on kohustatud:

 • Käituma golfiväljakul vastavalt golfietiketile, mitte segama ja häirima kaasmängijaid ning teisi väljaku külastajaid;
 • Riietuma vastavalt golfietiketile kandes kraega polosärki. T-särk, teksaspüksid ja dressid ei ole väljakul lubatud;
 • Enne golfimängu tasuma hooajalise mänguõiguse, hooajapileti või greenfee eest;
 • Juhinduma golfikeskuse territooriumile paigutatud infosiltidest ja viitadest;
 • Suhtuma golfikeskuse varasse heaperemehelikult;
 • Juhinduma väljakul põhimõttest, et golfikeskuse töötajatel ja Niitvälja Golfiklubi kaptenitel on õigus eemaldada golfikeskuse territooriumilt ebakaines olekus või muul viisil golfietiketti rikkuvad mängijad;
 • Austama, et golfikeskuse territooriumil on golfi õpetamise ainuõigus koostööpartneritel, kes on selleks sõlminud Niitvälja Golfiga kirjaliku lepingu.

2. Broneerimise reeglid

Golfiväljaku klient on kohustatud:

 • Enne oma mänguringi broneerima endale alati aja kas veebis, mobiilirakenduses, klubihoone terminalis või caddiemasteris. Väljakul ei tohiks olla ühtegi mängijat, kes broneerimissüsteemis ei kajastu;
 • Vajadusel tühistama oma broneeringu hiljemalt 15h enne oma tii-aja algust (kustutades oma tii-aja liiga hilja, ei jõua teised mängijad ennast samale ajale enam kirja panna), hilisemaid tühistusi saab teha ainult läbi caddie;
 • Broneerimisõigused on Niitvälja mängijatel järgnevad:
  • Aktsionär – 4 nädalat
  • Mänguõigusega mängija / klubiliige – 2 nädalat
  • Rohelise Raja mängija – 1 nädal
  • Treeninglapsed – ainult treeningpäevadel
 • Palume kõigil oma broneerimisõigusi vastutustundlikult kasutada – nii saavad võimalikult paljud golfi nautida. Broneerimisõiguste pidev väärkasutus jätab Niitväljale õiguse broneerimisõigusi piirata või tühistada.

Varahommikune broneerimine

 • 1. tii avatakse broneerimiseks ja mängimiseks 7:00. Enne seda 1. tiilt startida ei tohi, sest ees on greenkeeping väljaku hooldustöödega.
 • Varasemad stardid on lubatud ainult 10. tiilt ning selleks peab käituma järgnevalt:
  • Broneerima omale aja 1. tiile selleks ajaks kui planeeritakse 1. tiilt teisele poolele startida
  • Arvestama sellega, et ka. 10 rajalt mängides on enne 7:00 greenkeepingul väljakul eesõigus oma töö lõpetada (nt. griini niitmine) ja nad ei tule mängijal eest ära.
  • Võib juhtuda, et mõnel rajal toimub sellel ajal veel kastmine

3. Harjutusväljaku nõuded

Harjutusväljakul on klient kohustatud:

 • Mitte segama ega häirima oma käitumisega teiste mängijate harjutamist;
 • Olema ettevaatlik ja jälgima ohutusnõudeid;
 • Parandama murutiil harjutades enda järel löögijäljed;
 • Rehitsema harjutusbunkrites treeningu järel oma jäljed;
 • Vältima võimalikke murukahjustusi (divoteid) harjutusgriinide vahetus läheduses;
 • Mitte sooritama pitching lööke klubihoone esistele griinidele;
 • Järgima, et murutii kasutamine on lubatud ainult neile mängijatele, kelle maksimaalne HCP on 36.

4. Väljakul mängimise nõuded

Golfiväljaku klient on kohustatud:

 • Registreeruma oma mänguringi broneerimissüsteemis minimaalselt 10 minutit enne stardiaega ja stardiajast kinni pidama;
 • Kui mängijal pole võimalik broneeritud stardiaega kasutada, on ta kohustatud broneerimissüsteemist ennast eemaldama või teavitama esimesel võimalusel caddiemasterit;
 • Juhul kui mänguaeg on broneeritud vähem kui 3-4 liikmelisele seltskonnale on caddiemasteril õigus samale ajale lisada teisi mängijaid ning samuti on tal õigus leida kokkuleppel mängijatega võimalusi flighti’de kokku tõstmiseks;
 • Caddiemaster helistab mängijale üle vaid juhul kui tiiaeg on tõstetud varasemaks või üle 16 minuti hilisemaks. Juhul kui caddiemaster teile helistab, siis loodame teie mõistvale suhtumisele;
 • Lülitama mobiiltelefoni mängimise ajaks välja või hääletu režiimi peale. Vältima telefonikõnesid, mis segavad kaasmängijaid või mängutempot;
 • Hoidma ettenähtud mängutempot – ajatabelit saab mängija jälgida tulemuskaardilt. Ettenähtud mängutempoga mängival grupil on õigus võtta 5-minutine puhkepaus üheksanda raja lõpus paviljoni juures;
 • Parandama rajal löögijäljed (kasutades selleks ettenähtud divotikotte v.a. tii-alalt löödud divotid, mida ei parandata);
 • Asetama tii-alal katki löödud tiid selleks ettenähtud urni;
 • Lubatud on kasutada puidust ja muudest looduslikest materjalidest tehtud tiisid (nt. maisist). Ei ole lubatud kasutada plastiktiisid, sest need lõhuvad väljaku tehnikat.
 • Parandama palli maandumisjäljed griinil;
 • Rehitsema bunkri pärast lööki ning asetsema reha bunkrisse risti mängusuunaga selliselt, et reha ots ei jää bunkrist välja (vt näidist pildil);
 • Harjutuslöökide tegemisel vältima muru kahjustamist;
 • Vastutama selle eest, et löögi sooritamise hetkeks on ees liikuv grupp jõudnud mängija löögiulatusest välja;
 • Andma alati väljakutöölistele / greenkeeper´itele eelisõiguse oma töö rajal lõpetada. Greenkeeper annab mängijale esimesel võimalusel märku mängu jätkamiseks;
 • Viima golfikäru pärast mängu lõpetamist selleks ettenähtud kohale klubihoone kõrval või parklas.

5. ETIKETT JA MÄNGUTEMPO

Golfiväljaku klient on soovituslikult kohustatud:

 • Kaasmängija löögi sooritamisel seisma kaasmängijat segamata paigal ja mitte seisma löögisuunal palli taga (kui vastane seda eraldi palunud ei ole);
 • Lubama au (honour´i) omaval mängijal avalöök esimesena sooritama;
 • Võimalusel laskma enda järel mängutempost kiiremini mängival grupil oma grupist mööduda olenemata sellest, mitu liiget on tagumises grupis. Kohustus tagant tulev grupp mööda lasta on siis, kui ise jäädakse maha raja mängutempost ja / või kui eesolev grupp on jäänud kaugemale kui üks terve rada;
 • Tagant tuleval grupil ei ole kunagi õigust nõuda enda mööda laskmist, see on eesoleva grupi otsus, kas, millal ja kuidas taga mängival grupil mööduda lastakse;
 • Väljakul on üldjuhul eelisõigus kolme- ja neljaliikmelistel mängugruppidel;
 • Konfliktse situatsiooni või ebameeldivuste korral rajal tuleb kohale kutsuda marshal, kes olukorra lahendab. Marshali otsus on lõplik ja kõik mängijad peavad seda järgima;
 • Griinile jõudes asetama golfibäggi selliselt, et pärast puttamise lõpetamist saaks lühimat teed pidi järgmisele tiile suunduda;
 • Raja lõpetamise korral koheselt griinilt lahkuda ja tulemus märkida tulemuskaardile järgmisel tii-alal;
 • Kaebusi teiste mängijate, marshali või teiste osapoolte vastu on võimalik esitada Niitvälja Golfi eetikakomiteele e-maili peale info@niitvaljagolf.ee.

6. Niitvälja Golfi õigused korra tagamisel

Niitvälja Golfi töötajatel on õigus keelduda golfimängimise teenuse osutamisest isikutele sõltumata asjaolust, kas vastav isik on tasunud golfimängu eest (greenfee või hooldustasu), kui see isik:

 • ei täida kehtestatud golfiväljaku kasutamise korda ja tingimusi;
 • segab või häirib Niitvälja Golfi kliente ja külastajaid;
 • segab või häirib Niitvälja Golfi töötajaid või koostööpartnereid tööülesannete täitmisel;
 • tekitab oma tegevusega Niitvälja Golfile otsest või kaudset majanduslikku kahju;
 • laimab või halvustab Niitvälja Golfi, selle töötajaid või koostööpartnereid;
 • Niitvälja Golfi esindajatel on kohustus punktide 4.1 – 4.5 rikkujat teavitada kirjalikult tema rikkumisest ja nõuda koheselt rikkumiste lõpetamist;
 • Kui AS Eesti Golfikeskuse juhatus otsustab keelduda golfimängimise teenuse osutamisest punktide 4.1 – 4.5 alusel (vähemalt 2 rikkumist või nt. isikuvastased teod golfiväljakul), siis ei oma nimetatud isik alates talle vastava otsuse teatavakstegemist õigust mängida golfi Niitvälja golfiväljakul. Golfimängu õiguse peatamiseks peab olema isik rikkunud golfiväljaku korda korduvalt (vähemalt 2 korda). Samuti on isik kohustatud teatavakstegemise hetkest viivitamatult lahkuma Niitvälja golfiväljaku ja AS Eesti Golfikeskus territooriumilt ning tal pole õigust uuesti siseneda Niitvälja golfiväljaku ja AS Eesti Golfikeskus territooriumile ilma AS-i Eesti Golfikeskus juhatuse eelneva kirjaliku nõusolekuta. Isik, kellele on teatavaks tehtud otsus keelduda golfimängimise teenuse osutamisest, võib viibida Niitvälja golfiväljaku ja AS Eesti Golfikeskus territooriumil ilma AS Eesti Golfikeskus juhatuse kirjaliku nõusolekuta üksnes juhul, kui see on vajalik osalemiseks aktsionäride üldkoosolekul või kui nimetatud isik osaleb AS Eesti Golfikeskuse juhtorganite tegevuses.

* Niitvälja Golfi ja golfikeskuse all peetakse silmas AS Eesti Golfikeskust, SA Niitvälja Golfikeskust ja MTÜ’d Tallinna Golfiklubi.

Lisaks

 1. Koeraga väljakul käimine on lubatud juhul kui koer ei häiri kaasamängijaid (nii oma flighti kui teisi mängijaid);
 2. Koer peab väljakul viibimise ajal olema rihma otsas (nii kaasmängijate, kui pargis elavate lindude / loomade kaitseks);
 3. Koera tagant koristamise eest vastutab mängija;
 4. Koeraga mänguring tuleb enne mänguringi registreerida Caddiemasteris.
EDS-ringide kord

EDS-ringide kord

 1. EDS ehk Extra Day Scores on arvesseminev händikäpi mänguring.
 2. EDS-ringi on võimalik teha Eesti Golfi Liidu sätestatud ajavahemikus (tavaliselt 1. aprillist 31. oktoobrini).
 3. EDS-ringi võivad teha
  1. klubiliikmed igal pool;
  2. liikmekandidaadid ainult klubis, kus alustajatena alustati;
  3. mängijad HCP-kategooriatega 2‒6 ehk HCPga 4,4‒54.
 4. EDS-ringist tuleb oma koduklubisse teada anda.
 5. Niitvälja klubiliige annab oma mänguringist teada
  1. starteri majakeses mänguringide registreerimise vihikusse, märkides ristikese/linnukese lahtrisse „EDS“;
  2. teavitades e-posti teel caddiemaster’it;
  3. teavitades telefoni/SMSi teel caddiemaster’it.
  4. Registreerides oma tulemuskaart Niitvälja koduleheküljel või veebiäppis.
 6. EDS-ringi tegemine
  1. Mänguring peab olema mängitud vastavalt golfireeglitele ja kehtestatud kohalikele reeglitele.
  2. Mängitava tiiala võib valida ise.
  3. Ringid, kus on kasutatud eelispaiga reegleid (talvereegleid), võivad samuti händikäpi arvestusse minna.
 7. EDS-tulemuskaardi täitmine
  1. Tulemuskaart peab olema korrektselt täidetud ja seal peavad kajastuma järgmised andmed.
   1. Mängija nimi
   2. Kuupäev
   3. Stardiaeg
   4. Mängitav tiiala (vaikesäte mehed kollane; naised punane – teiste tiide puhul peab olema eraldi märge nt. ring ümber tii-ala nime)
   5. Märkija nimi (Lisades EDS-kaarti veebiäppis lisage teiste väljakute kaartide puhul märkija nimi kommentaari alla)
   6. Mängija allkiri (va. elektroonsed kaardid)
   7. Märkija allkiri (va. elektroonsed kaardid)
   8. Iga raja kohta käiv löökide arv
 1. EDS-tulemuskaardi toomine koduklubisse
  1. Tulemuskaart peab olema sees päev enne võistlusele minemist.
  2. Niitväljal mängitav tulemuskaart tuuakse ära kohe pärast ringi lõppu caddiemaster’isse või klubihoone postkasti.
  3. Kõigidest muudest klubidest peab tulemuskaardi ära tooma nii pea kui võimalik.
   1. On võimalik saata see pildi kujul või mobiilirakenduse vahendusel e-posti aadressile info@niitvaljagolf.ee.
   2. On võimalik see ise kas läbi meie veebilehe või veebiäppi sisestada.
 2. Kui EDS-tulemuskaart ei jõua koduklubisse,
  1. registreeritakse see ring kui tagastamata tulemuskaart (no return, NR) ja selle tulemuseks võib olla händikäpi muutmine olenevalt NRi põhjusest;
 3. Lisainfo
  1. https://www.golf.ee/golfar/golfireeglid/ega-hcp-system/
Broneerimisäppi lisamine telefoni - juhend

Siit leiad juhendi, kuidas salvestada oma telefoni Niitvälja Golfi broneerimisäpp. Pärast äppi salvestamist vali esilehelt klubiks Niitvälja Golf, sisesta oma kasutajatunnused ja ongi valmis.

JUHEND

Gallery