Park-väljak

Tallinnast ainult 30 kilomeetri kaugusel asuv väljak on kujunenud aastatega Eesti golfi sünonüümiks. Golfimängijate poolt valitud Eesti parimaks golfikeskuseks.

Parkväljak

Tallinnast ainult 30 kilomeetri kaugusel asuv väljak on kujunenud Eesti golfi sünonüümiks. 18-rajalist Park-väljakut iseloomustab eelkõige kaunis loodus, puhtad metsaalused, rohked veekogud, mis kõik kokku tagavad suurepärase golfielamuse. Meie jaoks on oluline nii väljaku kvaliteet kui ka see, et tippmängijatel oleks võimalus end proovile panna ning klubimängijad saaksid teha stressivaba ja innustava golfiringi.

Väljaku kroonijuveel on 15. rada Par 5, mis lõppeb saaregriinil. Niitvälja on olnud aastaid koduks Eesti meistrivõistlustele ja mitmetele teistele rahvusvahelistele võistlustele ning juba aastast 1993 toimuvale Baltikumi vanimale golfiturniirile Niitvälja Karikas, mille võitjatele jagatakse WAGRi (World Amateur Golf Ranking) edetabeli punkte.

Andrew Marshall / European Tour mängija: “Niitvälja meenutab mulle Inglimaa Woburni Golfiklubi uut Marquessi väljakut, kus korraldati ka British Masters 2015 ja naiste British Open 2016 võistlused. Niivälja Golfi viimased üheksa rada oma kaunite mändidega on nii visuaalselt kui ka mänguliselt heas mõttes tõeliselt erilised.”

Niitvälja Golf on Eesti golfi kodu

Kohalikud reeglid
 • Aut (Reegel 18.2) – (out of bounds) on tähistatud valgete vaiadega ja / või valge joonega ning aiapostidega 4. raja vasakul ja 13. raja paremal ääres. Kui aut on korraga tähistatud nii vaiade kui joonega, määrab piiri joon.
 • Trahviala (endine veetakistus) (Reegel 17) – trahviala on tähistatud kollaste või punaste tähistega ja/või joonega. Kui trahviala on tähistatud nii tähiste kui joonega, määrab piiri joon.
 • Teisaldatav tehislik takistus (Reegel 15) – suunaviidad, kaugusmärgid (punane 100m, kollane 150m, sinine 200m – kaugused on mõõdetud griini keskele).
 • Teisaldamatu tehislik takistus (Reegel 16) – tugiteibaga tähistatud istutatud puud, teed, kaevud, pingid, avalöögiala tähised, trahviala tähised (va. siis, kui pall asub trahvialas), sprinklerite kaaned, 15. raja saare puidust piire ja territooriumi ümbritsev võrkaed (va. aiapostid), tualetid, toidukiosk 10 raja alguses.
 • Remondiala/mängukeeluala (Reegel 16) – a) Remondiala (ground under repair) on tähistatud siniste vaiadega ja/või joonega. Kui remondiala on korraga tähistatud nii vaiade kui joonega, määrab piiri joon. b) Mängukeeluala (no-play zone), kus mängimine on keelatud, on tähistatud sini-valgete vaiadega ja/või joonega. Kui mängukeeluala on korraga tähistatud nii vaiade kui joonega, määrab piiri joon. c) Remondiala, kus mängimine on keelatud, on kõik väljakul asuvad sipelgapesad ja lillepeenrad.
 • Kohalike reeglite rikkumine – rajamängus: raja kaotus; löögimängus: kaks lööki
Väljaku kasutamise kord

VÄLJAKU KASUTAMISE KORD

Niitvälja Golfi missiooniks on lisada elule positiivseid emotsioone, nende tagamiseks kehtib golfikeskuse territooriumil alljärgnev väljaku kasutamise ja käitumise kord:

1. Üldised nõuded

Golfiväljaku klient on kohustatud:

 • Käituma golfiväljakul vastavalt golfietiketile, mitte segama ja häirima kaasmängijaid ning teisi väljaku külastajaid;
 • Riietuma vastavalt golfietiketile;
 • Enne golfimängu tasuma hooajalise mänguõiguse, hooajapileti või green fee eest;
 • Juhinduma golfikeskuse territooriumile paigutatud infosiltidest ja viitadest;
 • Suhtuma golfikeskuse varasse heaperemehelikult;
 • Juhinduma väljakul põhimõttest, et golfikeskuse töötajatel ja Niitvälja Golfiklubi kaptenitel on õigus eemaldada golfikeskuse territooriumilt ebakaines olekus või muul viisil golfietiketti rikkuvad mängijad;
 • Austama, et golfikeskuse territooriumil on golfi õpetamise ainuõigus koostööpartneritel, kes on selleks sõlminud Niitvälja Golfiga kirjaliku lepingu.

2. Broneerimise reeglid

Golfiväljaku klient on kohustatud:

 • Enne oma mänguringi broneerima endale alati aja kas veebis, mobiilirakenduses, klubihoone terminalis või caddiemasteris. Väljakul ei tohiks olla ühtegi mängijat, kes broneerimissüsteemis ei kajastu;
 • Vajadusel tühistama oma broneeringu hiljemalt 24h enne oma tii-aja algust (kustutades oma tii-aja liiga hilja, ei jõua teised mängijad ennast samale ajale enam kirja panna), hilisemaid tühistusi saab teha ainult läbi caddiemasteri;
 • Palume kõigil oma broneerimisõigust vastutustundlikult kasutada – nii saavad võimalikult paljud golfi nautida. Broneerimisõiguste pidev väärkasutus jätab Niitväljale õiguse broneerimisõigusi piirata või tühistada. 

Varahommikune broneerimine

 • 1. tii avatakse broneerimiseks ja mängimiseks 7:00. Enne seda 1. tiilt startida ei tohi, sest ees on greenkeeping väljaku hooldustöödega.
 • Varasemad stardid on lubatud ainult 10. tiilt ning selleks peab käituma järgnevalt:
  • Broneerima omale aja 1. tiile selleks ajaks kui planeeritakse 1. tiilt teisele poolele startida
  • Arvestama sellega, et ka. 10 rajalt mängides on enne 7:00 greenkeepingul väljakul eesõigus oma töö lõpetada (nt. griini niitmine) ja nad ei tule mängijal eest ära.
  • Võib juhtuda, et mõnel rajal toimub sellel ajal veel kastmine

3. Harjutusväljaku nõuded

Harjutusväljakul on klient kohustatud:

 • Mitte segama ega häirima oma käitumisega teiste mängijate harjutamist;
 • Olema ettevaatlik ja jälgima ohutusnõudeid;
 • Parandama murutiil harjutades enda järel löögijäljed;
 • Rehitsema harjutusbunkrites treeningu järel oma jäljed;
 • Vältima võimalikke murukahjustusi (divoteid) harjutusgriinide vahetus läheduses;
 • Mitte sooritama pitching lööke klubihoone esistele griinidele;
 • Järgima, et murutii kasutamine on lubatud ainult neile mängijatele, kelle maksimaalne HCP on 36.

4. Väljakul mängimise nõuded

Golfiväljaku klient on kohustatud:

 • Registreeruma oma mänguringi broneerimissüsteemis enne starti ja stardiajast kinni pidama;
 • Kui mängijal pole võimalik broneeritud stardiaega kasutada, on ta kohustatud broneerimissüsteemist ennast eemaldama või teavitama esimesel võimalusel caddiemasterit;
 • Juhul kui mänguaeg on broneeritud vähem kui 4 liikmelisele seltskonnale on caddiemasteril õigus samale ajale lisada teisi mängijaid ning samuti on tal õigus leida kokkuleppel mängijatega võimalusi flighti’de kokku tõstmiseks;
 • Caddiemaster helistab mängijale üle vaid juhul kui tiiaeg on tõstetud varasemaks või üle 16 minuti hilisemaks. Juhul kui caddiemaster teile helistab, siis loodame teie mõistvale suhtumisele;
 • Lülitama mobiiltelefoni mängimise ajaks välja või hääletu režiimi peale. Vältima telefonikõnesid, mis segavad kaasmängijaid või mängutempot;
 • Hoidma ettenähtud mängutempot – ajatabelit saab mängija jälgida tulemuskaardilt. Ettenähtud mängutempoga mängival grupil on õigus võtta 5-minutine puhkepaus üheksanda raja lõpus paviljoni juures;
 • Parandama rajal löögijäljed (kasutades selleks ettenähtud divotikotte v.a. tii-alalt löödud divotid, mida ei parandata);
 • Asetama tii-alal katki löödud tiid selleks ettenähtud urni;
 • Lubatud on kasutada puidust ja muudest looduslikest materjalidest tehtud tiisid (nt. maisist). Ei ole lubatud kasutada plastiktiisid, sest need lõhuvad väljaku tehnikat.
 • Parandama palli maandumisjäljed griinil;
 • Rehitsema bunkri pärast lööki ning asetsema reha bunkrisse risti mängusuunaga selliselt, et reha ots ei jää bunkrist välja;
 • Harjutuslöökide tegemisel vältima muru kahjustamist;
 • Vastutama selle eest, et löögi sooritamise hetkeks on ees liikuv grupp jõudnud mängija löögiulatusest välja;
 • Andma alati väljakutöölistele / greenkeeper´itele eelisõiguse oma töö rajal lõpetada. Greenkeeper annab mängijale esimesel võimalusel märku mängu jätkamiseks;
 • Viima golfikäru pärast mängu lõpetamist selleks ettenähtud kohale.

5. ETIKETT JA MÄNGUTEMPO

Golfiväljaku klient on soovituslikult kohustatud:

 • Kaasmängija löögi sooritamisel seisma kaasmängijat segamata paigal ja mitte seisma löögisuunal palli taga (kui vastane seda eraldi palunud ei ole);
 • Lubama au (honour´i) omaval mängijal avalöök esimesena sooritama;
 • Võimalusel laskma enda järel mängutempost kiiremini mängival grupil oma grupist mööduda olenemata sellest, mitu liiget on tagumises grupis. Kohustus tagant tulev grupp mööda lasta on siis, kui ise jäädakse maha raja mängutempost ja / või kui eesolev grupp on jäänud kaugemale kui üks terve rada;
 • Tagant tuleval grupil ei ole kunagi õigust nõuda enda mööda laskmist, see on eesoleva grupi otsus, kas, millal ja kuidas taga mängival grupil mööduda lastakse;
 • Väljakul on üldjuhul eelisõigus kolme- ja neljaliikmelistel mängugruppidel;
 • Konfliktse situatsiooni või ebameeldivuste korral rajal tuleb kohale kutsuda marshal, kes olukorra lahendab. Marshali otsus on lõplik ja kõik mängijad peavad seda järgima;
 • Griinile jõudes asetama golfibäggi selliselt, et pärast puttamise lõpetamist saaks lühimat teed pidi järgmisele tiile suunduda;
 • Raja lõpetamise korral koheselt griinilt lahkuda ja tulemus märkida tulemuskaardile järgmisel tii-alal;
 • Kaebusi teiste mängijate, marshali või teiste osapoolte vastu on võimalik esitada Niitvälja Golfi eetikakomiteele e-maili peale info@niitvaljagolf.ee.

6. Niitvälja Golfi õigused korra tagamisel

Niitvälja Golfi töötajatel on õigus keelduda golfimängimise teenuse osutamisest isikutele sõltumata asjaolust, kas vastav isik on tasunud golfimängu eest (greenfee või hooldustasu), kui see isik:

 • ei täida kehtestatud golfiväljaku kasutamise korda ja tingimusi;
 • segab või häirib Niitvälja Golfi kliente ja külastajaid;
 • segab või häirib Niitvälja Golfi töötajaid või koostööpartnereid tööülesannete täitmisel;
 • tekitab oma tegevusega Niitvälja Golfile otsest või kaudset majanduslikku kahju;
 • laimab või halvustab Niitvälja Golfi, selle töötajaid või koostööpartnereid;
 • Niitvälja Golfi esindajatel on kohustus punktide 4.1 – 4.5 rikkujat teavitada kirjalikult tema rikkumisest ja nõuda koheselt rikkumiste lõpetamist;
 • Kui AS Eesti Golfikeskuse juhatus otsustab keelduda golfimängimise teenuse osutamisest punktide 4.1 – 4.5 alusel (vähemalt 2 rikkumist või nt. isikuvastased teod golfiväljakul), siis ei oma nimetatud isik alates talle vastava otsuse teatavakstegemist õigust mängida golfi Niitvälja golfiväljakul. Golfimängu õiguse peatamiseks peab olema isik rikkunud golfiväljaku korda korduvalt (vähemalt 2 korda). Samuti on isik kohustatud teatavakstegemise hetkest viivitamatult lahkuma Niitvälja golfiväljaku (AS Eesti Golfikeskus) territooriumilt ning tal pole õigust uuesti siseneda Niitvälja golfiväljaku (AS Eesti Golfikeskus) territooriumile ilma AS-i Eesti Golfikeskus juhatuse eelneva kirjaliku nõusolekuta. Isik, kellele on teatavaks tehtud otsus keelduda golfimängimise teenuse osutamisest, võib viibida Niitvälja golfiväljaku (AS Eesti Golfikeskus) territooriumil ilma AS Eesti Golfikeskus juhatuse kirjaliku nõusolekuta üksnes juhul, kui see on vajalik osalemiseks aktsionäride üldkoosolekul või kui nimetatud isik osaleb AS Eesti Golfikeskuse juhtorganite tegevuses.

* Niitvälja Golfi ja golfikeskuse all peetakse silmas AS Eesti Golfikeskust, SA Niitvälja Golfikeskust ja MTÜ’d Niitvälja Golfiklubi.

Lisaks

 1. Koeraga väljakul käimine on lubatud juhul kui koer ei häiri kaasamängijaid (nii oma flighti kui teisi mängijaid);
 2. Koer peab väljakul viibimise ajal olema rihma otsas (nii kaasmängijate, kui pargis elavate lindude / loomade kaitseks);
 3. Koera tagant koristamise eest vastutab mängija;
 4. Koeraga mänguring tuleb enne mänguringi registreerida Caddiemasteris.
Võistluste korraldamise kord

VÕISTLUSTE KORRALDAMISE KORD

Käesolev kord on kinnitatud Niitvälja Golf poolt ning kehtib Niitvälja Golf territooriumil korraldatud võistlustel.

1. Reeglid

Võistlustel kehtivad R&A Ltd ametlikud golfireeglid, käesolev võistluste korraldamise kord, kohalikud reeglid ning Niitvälja Golf väljaku kohalikud reeglid. Reeglite tundmise eest vastutab võistleja (reegel 6‐1).

2. Riietus ja jalatsid

Riietuse ja jalatsite puhul peab järgima Niitvälja Golf poolt kehtestatud etiketireegleid (Väljaku kasutamise kord)

Karistus tingimuse rikkumise eest: starti mittelubamine või diskvalifitseerimine.

3. Käitumine ja etikett

Etiketireeglite rikkumise ning võistluskomitee, võistluse korraldajate või vabatahtlike solvamise või ründamise korral on võistluskomiteel õigus võistleja diskvalifitseerida ning määrata talle võistluskeeld kuni kahele järgmisele Niitvälja Golf väljakul toimuvale võistlusele, kus mängija saaks osaleda.

4. Kasutatavad kepid ja pallid

Võistleja poolt kasutatava draiveri mudel ning golfipallid peavad olema kehtivas R&A poolt välja antud lubatud draiverite ja pallide nimekirjas (www.randa.org).

 • Karistus tingimuse rikkumise eest: diskvalifitseerimine.

5. Caddie

Võistleja vastutab oma caddie tegevuse eest täiel määral. Reeglite, võistlustingimuste või etiketi rikkumine caddie poolt toob kaasa karistuse võistlejale. Caddie riietus peab vastama mängijale  esitatud riietuse nõuetele, jalatsiteks peavad olema sileda tallaga spordijalanõud.

6. Mängutempo (reegli 67 märkus 2)

a) Ajast maas

Võistluskomitee omistab igale rajale maksimaalse läbimise aja sõltuvalt radade pikkusest, raskusastmest, ilmastikuoludest ning stardigruppide suurusest. Mängutempo (pace of play) ajatabelradade kaupa on toodud Niitvälja Golf tulemuskaardil (scorecard).

Esimene grupp ja iga grupp peale starter pausi loetakse ajast maas olevaks juhul, kui ükskõik millisel hetkel mänguringi jooksul on nende kulunud aeg pikem kui mängutempo tabelis ettenähtud.

Iga järgnev grupp loetakse ajast maas olevaks juhul, kui nad on eelnevast grupist maas rohkem kui stardiintervalli võrra ja nende mängutempo on aeglasem kui mängutempo tabelis ette nähtud.

b) Tegevuskord, kui grupp on ajast maas

Kui on võetud vastu otsus mõõta grupi mängutempot, informeerib kohtunik grupi iga mängijat, et nad on ajast maas ja edaspidi jälgitakse iga mängija tempot eraldi.

Maksimaalselt lubatud aeg löögi sooritamiseks on 40 sekundit. 10 lisasekundit lubatakse grupis esimesena lööki sooritavale mängijale:

 • par 3 radadel;
 • lähenemislöökidel;
 • chipi või puti korral.

Ajamõõtmist alustatakse, kui mängijal on olnud piisav aeg jõuda oma pallini, on tema kord mängida ja tal on võimalus mängida ilma et teda miski segaks või tähelepanu kõrvale tõmbaks.

Puttamisgriinil alustatakse aja mõõtmist, kui mängijal on olnud mõistlik aeg märkida ja puhastada oma pall, eemaldada kõrvaldatavad takistused oma puttamisjoonelt. Aega, mis kulub oma puttamisjoone vaatamiseks palli või lipu tagant, loetakse ajaks, mis on ette nähtud löögi sooritamiseks.

Mängijat loetakse aja ületanuks juhul, kui ta ületab löögi sooritamiseks ette nähtud aja ja/või kohtuniku hinnangul põhjustab mängija pidevalt grupi ajast mahajäämuse ilma leevendavate asjaoludeta.

Ajamõõtmine lõpetatakse ja mängijad teavitatakse sellest siis, kui grupp on jõudnud tagasi aega.

Märkus: Mõningatel asjaoludel võib terve grupi asemel mõõta ainult üksikute mängijate mängutempot.

Karistused tingimuse rikkumise eest:

Löögimäng

 • Esimene rikkumine – suuline hoiatus
 • Teine rikkumine – üks löök
 • Kolmas rikkumine – kaks lööki
 • Neljas rikkumine – diskvalifitseerimine

Rajamäng

 • Esimene rikkumine – suuline hoiatus
 • Teine rikkumine – raja kaotus
 • Kolmas rikkumine – raja kaotus
 • Neljas rikkumine – diskvalifitseerimine

c) Tegevuskord, kui ollakse ajast maas mitmendat korda sama mänguringi jooksul

Kui grupp on ajast maas rohkem kui üks kord mänguringi jooksul, siis kohaldatakse grupile iga kord eelpool mainitud tegevuskorda. Juba kogutud karistused kanduvad edasi.

7. Nõuanne võistkondlikel võistlustel (märkus reegli 8 juurde)

Reegli 8 juures oleva märkuse alusel tohib iga võistkond määrata ühe isiku, kes võib oma võistkonna liikmetele nõu anda (kaasa arvatud puttamisjoone näitamine). See isik peab olema komiteele teada enne nõu andmist.

8. Mängu katkestamine ohtliku olukorra tõttu

Kui komitee katkestab mängu ohtliku olukorra tõttu ning kui võistlejad või võistlejate grupp on lõpetanud raja ega ole veel alustanud uut, ei tohi nad mängu jätkata enne, kui komitee on andnud korralduse mängu jätkamiseks. Kui raja mängimine on pooleli, peab mängu viivitamatult katkestama ning ei tohi jätkata enne komitee vastavat korraldust. Kui mängija koheselt mängu ei katkesta, diskvalifitseeritakse ta, kui asjaolud ei luba loobuda reegli 33‐7 alusel ette nähtud karistusest.

Kasutatakse järgmisi signaale:

 • Mängu kohene katkestamine ‐ üks pikk sireen
 • Mängu katkestamine ‐ kolm järjestikust signaali korduvalt
 • Mängu jätkamine ‐ kaks järjestikust lühikest signaali korduvalt

9. Transport

Mängijad ei tohi täisringi mängides kasutada ühtki transpordivahendit, kui komitee ei ole seda eraldi lubanud.

Karistus tingimuse rikkumise eest:

Rajamäng – pärast selle raja lõpetamist, kus rikkumine avastati, korrigeeritakse mängu seisu, arvestades maha ühe raja iga raja kohta, kus rikkumine esines; ringi kohta arvestatakse maha maksimaalselt kaks rada.

Löögimäng – 2 lööki iga raja kohta, kus rikkumine esines; maksimaalne karistus ringi kohta – 4 lööki (2 lööki esimesel kahel rajal, kus rikkumine esines).

Rajamäng või löögimäng – kui rikkumine avastatakse kahe raja vahel, loetakse see avastatuks järgmisel rajal ning karistust rakendatakse järgmisele rajale.

Keelatud transpordivahendi kasutamisest peab rikkumise avastamisel koheselt loobuma.

10. Tulemuskaartide tagastamine

Võistlejad peavad vastavalt reeglile 6‐6b esimesel võimalusel oma tulemuskaardid tagastama komitee poolt määratud kohta, mis on tähistatud kui “Scoring Area” või “Recording Area”. Tulemuskaart loetakse ametlikult komiteele tagastatuks siis, kui mängija lahkub Scoring või Recording Area’st.

11. Võistlusele registreerimine

Võistlusel osalevate mängijate nimekirja kinnitab võistluskomitee. Võistlusele pääsemise eelduseks/eeliseks võib olla: aktiivne EGA händikäp, Niitvälja Golfiklubi liikmelisus, Niitvälja Golf aktsionäri staatus, kehtiv hooaja mänguõigus, madalam HCP, võistlusele registreerimise järjekord, võistlustasu tasumine.

Juhul kui mängija on ennast registreerinud võistlusele, aga ei ilmu ilma mõjuva põhjuseta starti või eemaldab ennast osalejate nimekirjast peale registreerimise tähtaja lõppemist, siis on võistluse korraldajal õigus nõuda võistlejalt osalustasu tasumist 100% ulatuses.

12. Dopingu kasutamine

Niitvälja Golf lähtub võistluste korraldamisel puhta spordi väärtustest ja põhimõtetest, Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) koodeksist, Rahvusvahelise Golfi Föderatsiooni antidopingureeglitest (http://www.igfgolf.org/medical‐anti‐doping/) ja Eesti dopinguvastastest reeglitest (http://www.antidoping.ee/?cat_1=2&ID=2). Võistluste ette‐valmistamisel ja läbiviimisel tehakse koostööd SA Eesti Antidopinguga, et võimaldada ladus võistluste sisene testimine.

13. Isikuandmete kasutamine

Võistlusel osaleja annab nõusoleku enda filmimiseks, teleülekandes näitamiseks, pildistamiseks, isikutuvastuseks ning võistluse jooksul muul moel jäädvustamiseks. Võistluse korraldajal on õigus kasutada materjali võistluse ning korraldaja reklaamimiseks. Alaealiste mängijate puhul eeldab võistluse korraldaja lapsevanema nõusoleku olemasolu.

 

Niitvälja Golfi ja golfikeskuse all peetakse silmas AS Eesti Golfikeskust, SA Niitvälja Golfikeskust ja MTÜ’d Niitvälja Golfiklubi.

HCP (händikäp) arvestamise kord

HCP (händikäp) ARVESTAMISE KORD

Eestis on kasutusel EGA (Euroopa Golfiassotsiatsioon) händikäpi süsteem. Esmase EGA händikäpi saab mängija siis, kui ta mängib vähemalt ühe ringi golfi 18- või 9-rajalisel väljakul. Mängijale omistatav esmane EGA händikäp on 54. Kui mängija EGA händikäp on kaotanud kehtivuse, siis selle taastamiseks tuleb mängida kolm kvalifitseeruvat EDS händikäpi mänguringi.

 • EDS (Extra Day Scores) on arvesseminev händikäpi mänguring.
 • EDS-ringi on võimalik mängida ajavahemikul 1.aprillist – 31. oktoobrini.

EDS-mänguringi võivad mängida:

 • Klubiliikmed ükskõik millisel väljakul, mis kvalifitseerub EDS ringide mängimiseks;
 • Klubi liikmekandidaadid ainult sellel väljakul, kus alustajatena alustati;
 • Mängijad, kelle HCP on 4,4‒54.
 • EDS mänguring tuleb oma koduklubis enne mänguringi alustamist registreerida caddiemasteris. EDS mänguringi saab registreerida ka telefoni või ekirja (info@niitvaljagolf.ee) teel.

EDS-mänguringi mängimine

 • Mänguring peab olema mängitud vastavalt golfireeglitele ja kehtestatud kohalikele reeglitele.

EDS-tulemuskaardi täitmine

Tulemuskaart peab olema korrektselt täidetud ja seal peavad kajastuma järgmised andmed.

 • Mängija nimi
 • Kuupäev
 • Stardiaeg
 • Mängitav tiiala (punane, sinine, kollane, valge)
 • Märkija nimi
 • Mängija allkiri (va. elektroonsed kaardid)
 • Märkija allkiri (va. elektroonsed kaardid)
 • Löökide arv igal rajal

EDS-tulemuskaardi toomine koduklubisse

 • Tulemuskaardi tagastamine peaks toimuma nii kiiresti kui võimalik (EDS mänguringi mängimise päeval).
 • Tulemuskaart tuleb tuua või saata (e-kirjaga info@niitvaljagolf.ee) caddiemasterisse kohe pärast mänguringi.
 • Mängijal on võimalik sisestada EDS mänguringi tulemus ise Niitvälja Golf kodulehel.
 • Kui EDS-tulemuskaart ei ole mängija poolt esitatud koduklubisse siis registreeritakse see ring kui tagastamata tulemuskaart (no return, NR).

GALERII