Uudised

Investeerime LEADER projektitoetuse kaasabil väljaku hooldustehnikasse 80118 eurot

Pildil: Range pallikorjamise veomasin

Meil on hea meel teatada, et Lääne-Harju Koostöökogu juhatus otsustas rahuldada AS Eesti Golfikeskus LEADER programmi projektitaotluse golfimängu teenuse kvaliteedi tõstmiseks Niitväljal.

Toetuse abil on meil võimalik 2019. hooajal välja vahetada tänaseks vananenud tehnikat ning soetada ka uusi masinaid ja seadmeid. Tegemist on olulise investeeringuga veel parema golfimängu teenuse osutamiseks Niitvälja Golfikeskuses. Kokku soetame käesoleva toetuse abiga masinaid ja seadmeid summas 80 118 eurot.

LEADER projektitoetuse kaasabil ostetavad masinad ja seadmed:

1. Poomniiduk

Eelmisest aastast alates oleme järjepidevalt puhastanud ja korrastanud meie golfiväljaku tiike. Selleks, et meie tiikide ja kraavide kaldaid hoida heas korras, on hädavajalik kallaste niitmise eritehnika – poomniiduk.

2. Uus bunkrimasin

Uus Toro Sand Pro bunkrimasin võimaldab tõsta bunkrite hoolduskvaliteeti. Tegemist on olulise investeeringuga Niitvälja bunkrite mängukvaliteedi parendamisel.

3. Range pallikorjamise seade ja seadme veomasin

Siiani kasutuses olnud pallikorjaja oli ehitatud 90ndate alguses ja on tänaseks täielikult amortiseerunud. Pallikorjamise veomasinat saab kasutada lisaks pallide korjamisele, ka paljudel erinevatel väljaku hooldustöödel. 

4. Kastmisssüteemi vihmutid

Meie hooldataval ca 100 ha suurusel maa-alal on ühtekokku ca 700 vihmutit (sprinklerit). Olemasolevatest vihmutitest on paljud oma aja ära elanud ning vajavad vahetust. Lisaks on palju alasid, kuhu kastmine olemasolevate vihmutitega ei ulatu. Uute vihmutite ostmisega saame nüüd ka need alad ära katta.

Tehnika soetamist toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD). LEADER projektitoetus on heaks kiidetud Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse otsusega 03.12.2018.