Uudised

Reeglite muudatused 2019

Alates 1.01.2019 hakkasid kehtima uued golfireeglid. Toome siinkohal välja olulisemad muudatused võrreldes eelmisel hooajal kehtinud golfireeglitega.

 1. Veetakistuse (kollased tähistusvaiad) ja külgveetakistuse (punased tähistusvaiad) ala nimetatakse trahvialaks. Trahviala ei pruugi olla vaid veega täidetud ala. Trahviala värvus (punane või kollane) mõjutab vabastuse võtmist. Niitvälja golfiväljakul on plaanis märgistada alates 2019. aastast kõik trahvialad punasega.

 2. Kui mängija liigutab palli otsimise või tuvastamise käigus kogemata, karistust ei järgne. Kui see juhtub, tuleb pall ilma trahvita selle algsesse kohta tagasi asetada.

 3. Palli kukutamine. Palli peab kukutama põlve (mitte õla) kõrguselt. Kukutatud pall peab pärast kukutamist jääma vabastusalasse. Kui kukutad kogemata vanast harjumusest palli õla kõrguselt, võta pall üles ja kukuta see uuesti põlve kõrguselt. Trahvi ei järgne.

 4. Kadunud palli otsimise aeg. Pall on kadunud, kui seda pole leitud kolme (mitte enam viie) minuti jooksul.

 5. Kui mängija pall asub löögi tulemusel iseenda kukkumisjäljes (pall on kaevunud), on mängijal õigus pall kukkumisjäljest välja võtta ja kukutada see vastavalt reeglitele (põlve kõrguselt) ilma trahvita. Siiani võis seda teha vaid siis, kui pall asus fairway’il. Nüüd võib palli kukkumisjäljest välja võtta ka siis, kui pall asub semi-rough’is või rough’is.

 6. Palli tuvastamine. Kui mängija ei suuda palli selle asukohas tuvastada, võib palli tuvastamiseks üles tõsta. Mängija peab palli asukoha eelnevalt märgistama ja palli on keelatud rohkem puhastada, kui tuvastamiseks vajalik (välja arvatud puttamisgriinil). Enam ei ole vaja palli tuvastamiseks kutsuda kohale kaasmängijat.

 7. Kui pall asub valel griinil, ei ole lubatud seda sealt mängida, kuna löögi sooritamisel võib griin kahjustada saada. Uute reeglite kohaselt tuleb kukutada pall ilma trahvita selliselt, et löögiasendis seistes ei paikneks ka mängija jalad griinil. Siiani oli lubatud seista löögi sooritamiseks valel griinil tingimusel, et pall, mida lööma valmistuti, asus griini kõrval.

 8. Kui löögi sooritamisel puutub golfikepp palli rohkem kui üks kord, läheb see kirja ühe löögina. Siiani pidi sellises olukorras lisaks löögile kirja panema ka ühe trahvi.

 9. Kui mängija tabab löögi sooritamisel palliga kogemata oma varustust või iseennast, sellele enam trahvi ei järgne.

 10. Kui kogemata bunkris kepiga liiva puudutad, trahvi ei järgne. Igasugune liiva puudutamine selleks, et enne lööki abistavat informatsiooni saada, on keelatud. Harjutuslöögi ajal ei tohi nüüd ka golfikepp liiva puudutada. Golfikeppi ei tohi ka uute reeglite järgi löögi sooritamisel asetada liivale palli taha.

 11. Lahtise risu eemaldamine (oksad, käbid, kivid, lehed) on nüüd lubatud ka bunkritest ja trahvialadest. Meeles tuleb pidada seda, et risu eemaldamise käigus ei tohi pall liikuda. Kui pall liigub, tuleb see esialgsele kohale tagasi asetada ja järgneb üks trahv.

 12. Kui kuulutad palli bunkris mittemängitavaks ja soovid vabastust võtta, on nüüd lubatud ka pall lipu suunas bunkri taha kukutada. Seda valikut kasutades tuleb kirja panna kaks trahvi (mitte üks trahv).

 13. Trahvialades on nüüdsest lubatud puudutada golfikepiga maa- või veepinda. Võid julgelt asetada golfikepi palli taha maapinnale või vette. Seda tehes enam trahvi ei järgne.

 14. Kui liigutad kogemata palli griinil (näiteks harjutuslöögi käigus), aseta pall ilma trahvita tema esialgsele kohale tagasi.

 15. Nüüdsest on mängijal lubatud karistuseta parandada griini kahjustusi (v.a griini aereerimisaugud). Kahjustusteks loetakse mis tahes isiku või välismõjutaja tekitatud kahjustusi. Näiteks palli kukkumisjäljed, kingakahjustused, varustuse või lipuvarda tekitatud kahjustused, loomajäljed, muljumisjäljed jms.

 16. Enam ei ole lubatud asetada putterit griinile selleks, et määrata pallil löögisuunda.

 17. Caddie’l ei ole lubatud seista mängija taha selleks, et aidata mängijal löögisuunda määrata.

 18. Kui pall on griinil, võib puttamisel lipu auku jätta. Kui selliselt putata ja pall tabab lipuvart, sellele enam trahvi ei järgne. Kui aga keegi seisab lipu haardeulatuses (ehk käsitseb lippu), peab ta lipu selliselt välja võtma, et pall ei läheks lipu vastu.

 19. Kui asetad palli griinil märgitud asukohta ja pall liigub, tuleb pall ilma trahvita tagasi panna.

 20. Kaugusemõõtjad olid varasemalt lubatud vaid siis, kui see oli kirjas väljaku kohalikes reeglites. Nüüdsest on kaugusemõõdikud alati lubatud.

Kõik mängijad on kohustatud

 • käituma väärikalt ja järgima reegleid;
 • arvestama teiste mängijatega, hoidma mängutempot, hoolitsema turvalisuse eest ja mitte häirima teiste mängu;
 • parandama enda löögijäljed (kasutades selleks ettenähtud divot’i-kotte), rehitsema jalajäljed bunkris ja parandama palli maandumisjäljed griinil.

Foto: The R&A